• Emmi Piippo

Päivitetty: tammi 5

Jag skrev tillsammans med SU i Hfors en motion till SU:s kongress där vi kräver att det alltid ska betalas lön för praktik. Varje praktikant, oberoende av bransch, har rätt till lön för sitt arbete. Nu är det hög tid att börja jobba för en mer jämlik studietid.


Obetalda praktiker är vanligare i kvinnodominerade branscher. Till exempel i social- och hälsovårdsbranschen är praktikerna i princip alltid oavlönade. Sjukskötarstuderande utför sammanlagt ungefär ett år av oavlönad obligatorisk praktik under sin studietid. Läkarstuderande avlönas däremot redan från och med sin första praktik.


Social- och hälsovårdsreformen erbjuder en bra möjlighet att förnya gamla strukturer som skapar ojämlikhet. Det bör utredas hur obetalda praktiker kunde förebyggas genom lagstiftning.


Skillnaderna mellan branscherna vad gäller praktiker är ofattbar, men likaså det att inget har gjorts åt saken tidigare. Både sjukskötarstuderanden och läkarstuderanden utför arbete under praktiken, och för arbete ska man alltid få ersättning.  • Emmi Piippo

Päivitetty: tammi 6

Den nya trafiklagen gör det möjligt att med specialskyltning tillåta cyklister att cykla i båda riktningarna på gator som är enkelriktade för bilar. Den nya lagen är bra, och borde användas i större utsträckning. Särskilt i de äldre delarna av staden finns det rikligt med enkelriktade gator som inte är kraftigt trafikerade. I många fall handlar det om korta sträckor med långsam trafik, exempelvis Jägaregatan och delar av Sjömansgatan. Man ser dagligen människor cykla i båda riktningarna utan problem, och det är dags att reglerna och anvisningarna motsvarar verkligheten. Att tillåta cykeltrafik i båda riktningarna på enkelriktade gator är ett lätt sätt att underlätta cyklisternas vardag och göra många sträckor kortare och smidigare. Det enda som krävs är ny skyltning.


Insändare

Publicerad i HBL 18.8.2020


  • Emmi Piippo

Päivitetty: 17. joulu 2020

Helsingfors stad har beslutat att införa könsneutrala yrkesbeteckningar 2021. Under de senaste veckorna har beslutet löjligförklarats på flera diskussionsforum och folk har frågat sig om staden inte har "något bättre för sig". Att kritiskt granska språkanvändning som visar sig vara patriarkal, föråldrad och som innehåller könsstereotypier är allt annat än onödigt. Jag är glad att vi lever i ett Helsingfors som prioriterar jämställdhet och inte accepterar missförhållanden bara för att det alltid varit så. Språk är inte bara språk, utan ett verktyg för makt som påverkar hur vi tänker om saker och ting. Felaktiga och skadliga uppfattningar förändras inte om man inte vågar diskutera dem. Att göra titlar könsneutrala är ett busenkelt sätt att öka på jämställdheten. Skulle du som är man vilja arbeta under titeln tjänstekvinna? Insändare Publicerad i HBL 4.6.2020

Ota yhteyttä

  • Facebook
  • Instagram
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon