20200122_160416.jpg

Hyvinvointi. 

Jokaisella on oikeus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kaupungin on varmistettava, että ihmisten hyvinvoinnin takaamiseen suunnataan tarpeeksi resursseja. Sosiaali-ja terveydenhuolto palveluiden tulisi olla helposti saatavilla - myös tulevan sote-uudistuksen jälkeen.  Mielenterveyspalveluihin on päästävä matalalla kynnyksellä ja nopeasti. Lastensuojelusta tai nuorisotyöstä ei saa leikata senttiäkään. Apua tulee viedä ihmisten luokse ja ihmisten pompottelu hoitomuodosta toiseen on loputtava. Se, että nuoret voivat tänä päivänä huonommin kuin koskaan aiemmin on hälyttävää ja paras tapa ennaltaehkäistä syrjäytymistä on puuttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa.

Varmistaaksemme varhaisessa vaiheessa tarjottavaan korkealaatuisen hoidon tarvitsemme riittävästi henkilöstöä, joka tuntee olonsa hyvinvoiviksi ja onnellisiksi työpaikallaan. Helsingin kaupungin Suomen suurimpana työnantajana tulee tehdä kaikkensa ollakseen paras mahdollinen työnantaja.  Ketään ei voi pakottaa tekemään työtä kauheassa kiireessä tai arvojen vastaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että meidän on löydettävä keinot rahoittaa ne ylimääräiset kymmenen minuuttia, jotta kotihoitaja Kalle ehtii työpäivänsä aikana vaihtamaan kuulumiset Marja mummon kanssa. 

Asunto on ihmisoikeus. Helsinkini on sosiaalisesti oikeudenmukainen, ja jokaisella on paikka mitä kutsua kodiksi. Helsingissä asuu keskivertokaupunkia enemmän nuoria ja opiskelijoita. Opiskelijat eivät kaipaa lisää parkkipaikkoja vaan kohtuuhintaisia asuntoja. Vuotuiset rakentamisen tavoitteet on saavutettava. 

Tavoitteet:

  • lisätään matalan kynnyksen Mieppi-mielentervyspalvelupisteitä ja varmistetaan keskusteluapu ja lyhytterapiaan pääsy terveysasemilla

  • perustetaan lasten ja nuorten perustason mielenterveysyksikkö ja viedään keskusteluapua kouluihin

  • viedään ammattilaiset ihmisten luokse, lisätään muun muassa etsivää nuorisotyötä

  • lisätään koulupsykologien, kuraattorien ja erikoissairaanhoitajien määrää peruskouluissa

  • ehkäistään kuukautisköyhyyttä ja tarjotaan mahdollisuus maksuttomiin kuukautissuojiin

  • tarjotaan aidosti maksuton ehkäisy 25-vuotiaaksi asti, ei ainoastaan vuodeksi

  • tarjotaan kohtuuhintaisia ​​ja erityyppisiä vuokra-asuntoja eri alueilla

  • puututaan asunnottomuuteen esim. kiirellisyysjärjestelmää kehittämällä

  • tuetaan parisuhdeväkivallan uhreja aktiivisemmin esimerkiksi helpottamalla asunnon saamista  turvakotijakson jälkeen

20200122_160416.jpg