DSC_0270.JPG

Ilmasto.

Olemme keskellä ilmastokriisiä. Kasvavan Helsingin tulee huolehtia siitä, että meillä on tarpeeksi työpaikkoja, asuntoja, päiväkoteja, kouluja, kirjastoja, kuntoilupaikkoja ja terveydenhuollon palveluja, samalla järjestelmällisesti työskennellä ekologisen jalanjäljen pienentämisen eteen. Ilmastovaikutusten arviointi on sisällytettävä kaikkeen päätöksentekoon eikä pitää mitenkään erillisenä asiana. Kunnilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa koska kunnissa ilmastotavoitteet muuttuvat konkreettisiksi toimenpiteiksi. Kunnat ovat vastuussa alueista, joissa suurimmat ilmastopäästöt syntyy eli teollisuudesta, liikenteestä ja asumisesta.

 

Tarvitsemme kunnianhimoisia päästötavoitteita ja päätöksentekijöitä, jotka työskentelevät sen eteen, että ilmastotavoitteet saavutetaan. Meidän tulee mm. tehdä kiinteistöissämme energiaomavaraisia ja joukkoliikenteestämme itsestäänselvä valinta työmatkoille. Tavoitteena tulisi olla autoton ydinkeskusta ja parkkipaikat suunnitellaan esikaupunkeihin, josta pääsee joukkoliikenteellä kätevästi kaupunkiin.  Kaupungin tulee aktiivisesti kehittää pyöräinfrastruktuuria ja laajentaa kaupunkipyöräverkosto koko Helsinkiin. Kulttuuria tulee vaalia ja viheralueista pitää hyvää huolta. Tarvitsemme lisää kävelykatuja ja paikkoja missä voi oleskella vapaasti. Kaikkien kaupunginosien tulisi olla ympäristöystävällisiä, eläviä ja viihtyisiä.

Tavoitteet:

 • rakennetaan ja kunnostetaan rakennuksia ilmastoystävällisellä, kestävällä ja pitkällä aikavälillä

 • panostetaan uusiutuvaan energiaan esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergiaan, ja etsitään aktiivisesti uusia päästöttömiä energiaratkaisuja

 • tuetaan taloyhtiöitä energiaremonttien toteuttamisessa

 • laajennetaan joukkoliikenneverkostoa ja kohtuullistetaan hintoja

 • laitetaan vauhtia uusiutuvaan energiaan siirtymiseen joukkoliikenteessä

 • investoidaan polkupyörä infrastruktuuriin ja lisätään pyöräpysäköintipaikkoja

 • tarjotaan enemmän resursseja vihreille innovaatioille, tekoälylle ja muulle maailmaa muuttavalle tekniikalle (esim. yhteistyössä yliopistojen kanssa)

 • pyritään aktiivisemmin eroon muovista, tarjotaan kaikille kaupunkilaisille ilmaiset biopussit, ja kannustetaan kauppoja maksamaan panttia muovipusseista

 • kartoitetaan lauttaliikenteen mahdollisuuksia osana joukkoliikennettämme

 • otetaan käyttöön ruuhkamaksut ydinkeskustaan

 • säilytetään ja pidätään huolta viheralueistamme sekä pidetään huoli, että jokaisella asuinalueella olisi maksutonta ja avointa tilaa

DSC_0270.JPG