Screenshot_20201127-022819_Instagram_edi

Koulutus.

Laadukas koulu ja varhaiskasvatus on yhteiskuntamme kulmakiviä. Koulutus on myös kaikista tehokkain tapa kasvattaa yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Koronakriisi on lisännyt epätasa-arvoa usealla eri sektorilla. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa tulee nyt pitää huoli siitä ettei yksikään lapsi jää kelkasta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että meillä tulee olla varaa maksaa kohtuullista palkkaa varhaiskasvatuksessa työskenteleville.  Koulujen opetusryhmien tulee olla riittävän pieniä, jotta opettaja ehtii huomata, kun Saaralla on kotona hätä, ja kun Ville tarvitsee erityistä tukea lukihäiriön takia. Tärkeää on myös se, että koulujen moniammattilliset tiimit toimii ja, että yhteistyö muun muassa lastensuojelun kanssa on sujuvaa. Kaupungin tulee ottaa pedagogit mukaan kun koulutuspäätöksiä tehdään. 

Kapungin ja oppilaitosten yhteistyön tulee olla saumatonta ja oppisopimuspaikkoja tulee lisätä. Helsingin kaupungin tulisi kohdella eri alan opiskelijoita yhdenvertaisesti, toisella asteella ja korkeakouluissa. Usealla alalla opiskeluihin kuuluu pakollinen harjoittelu, nämä harjoittelut ovat hoitoalalla palkattomia kuin taas lääkäriopiskelijat saavat palkkiota ensimmäisestä harjoittelusta alkaen. Epätasa-arvoiset rakenteet syntyvät jo opiskeluaikoina ja siirtyy myöhemmin työelämään kun naisvaltaiset alat jäävät miesvaltaisten alojen palkoista.

 

Tavoitteet:

  • maksetaan oikeudenmukaista palkkaa varhaiskasvatuksessa työskenteleville ja lisätään työsuhde-etuja esim. tarjoamalla päiväkodissa työskenteleville laadukkaat ja lämpimät ulkoiluvaatteet sekä kengät. Nämä ovat tarpeen, kun ulkona ollaan töissä useita tunteja.

  • maksetaan opiskeluun liittyvistä harjoitteluista palkkio alasta riippumatta ja kannustetaan myös yksityistä sektoria tekemään niin

  • työskennellään sen eteen, että Helsinkiin saataisiin ruotsinkielinen erityisopettajakoulutus

  • lisätään ammattikoulujen resursseja ja arvostusta

  • parannetaan ammattikoulujen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyötä kaupungin työpaikkojen ja kaupungissa toimivien yritysten kanssa

  • lisätään opettajien tasa-arvo tietoisuutta esim. koulutuksilla ja lisätään paikallisiin opetussuunnitelmiin antirasistista pedagogiikkaa

  • lisätään opinnonohjaustunteja peruskoulussa sekä toisella asteellla, jaetaan entistä enemmän tietoa jatkokoulutus mahdollisuuksista ja kehitetään oppisopimuskoulutusta

  • taataan jokaiselle lapselle harrastus, ja seuroille riittävästi kohtuuhintaisia ja sopivia tiloja toiminnan järjestämiseen. Koulujen tilat eivät voi maksaa enemmän kuin yksityiset tilat ja voimistelua ei voi harrastaa ilman mattoa.

  • luodaan suunnitelma tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liikunta-ja urheilusektorille

Olen myös allekirjoittanut Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton kuntavaalitavoitteet, jotka löytyy täältä.

Screenshot_20201127-022819_Instagram_edi