Etsi
  • Emmi Piippo

Ammattioppilaitokset tarvitsevat kunnioitusta ja rahoitusta.

Pääkaupunkiseudun ainoa ruotsinkielinen ammattioppilaitos Prakticum aloitti yt-neuvottelut tammikuussa. Ammatillisen oppilaitoksen taloudellinen tilanne on heikentynyt viime vuosina, ja taloudellista tilannetta heikensi entisestään se, että tämän vuoden valtionosuudet laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Näinä haastavina aikoina, jolloin opiskelijat tarvitsevat enemmän tukea kuin koskaan, ei opettajaresursseista leikkaaminen voi mielestäni olla vaihtoehto. Oppivelvollisuuden laajentumisenkin vuoksi tuntuu tämä lyhytnäköiseltä ratkaisulta.


Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen on viime vuosikymmeninä kohdistunut laajoja leikkauksia. Viime hallituskaudella ammattikoulutuksesta leikattiin yhteensä 190 miljoonaa, tällä on tietenkin ollut seurauksia ja koulut ovat joutuneet vähentämään muun muassa lähiopetusta. Tämä näkyy jo työelämässä - vastavalmistuneiden ammattitaidon raportoidaan heikentyneen usealla alalla. On selvää, että uudistukset ja leikkaukset eivät ole olleet opiskelijan edun mukaisia.


Tarvitsemme määrätietoista työtä ammatillisen koulutuksen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Pääkaupunkiseudulla on ollut pitkään trendinä se, että ruotsinkieliset opiskelijat valitsevat lukion ammatillisen koulutuksen sijaan. Olisi tärkeää, että opinto-ohjaajat auttaisivat opiskelijoita näkemään ammatillisen koulutuksen mahdollisuutena. Yhteiskunnassamme vallitsee outo käsitys siitä, että ammatillinen koulutus olisi jotenkin huonompi vaihtoehto kuin lukio. Näin ei ole, nämä kaksi ovat täysin erilaisia ​​koulutuksia, joilla on eri tavoitteet, ja kumpikaan ei ole huonompi kuin toinen.


Terveisin,


entinen amis

0 katselukertaa0 kommenttia