Etsi
  • Emmi Piippo

Betala lön för praktik i alla branscher

Päivitetty: tammi 5

Jag skrev tillsammans med SU i Hfors en motion till SU:s kongress där vi kräver att det alltid ska betalas lön för praktik. Varje praktikant, oberoende av bransch, har rätt till lön för sitt arbete. Nu är det hög tid att börja jobba för en mer jämlik studietid.


Obetalda praktiker är vanligare i kvinnodominerade branscher. Till exempel i social- och hälsovårdsbranschen är praktikerna i princip alltid oavlönade. Sjukskötarstuderande utför sammanlagt ungefär ett år av oavlönad obligatorisk praktik under sin studietid. Läkarstuderande avlönas däremot redan från och med sin första praktik.


Social- och hälsovårdsreformen erbjuder en bra möjlighet att förnya gamla strukturer som skapar ojämlikhet. Det bör utredas hur obetalda praktiker kunde förebyggas genom lagstiftning.


Skillnaderna mellan branscherna vad gäller praktiker är ofattbar, men likaså det att inget har gjorts åt saken tidigare. Både sjukskötarstuderanden och läkarstuderanden utför arbete under praktiken, och för arbete ska man alltid få ersättning.0 katselukertaa0 kommenttia