Etsi
  • Emmi Piippo

Det är inte löjligt att ändra föråldrade yrkesbeteckningar

Päivitetty: 17. joulu 2020

Helsingfors stad har beslutat att införa könsneutrala yrkesbeteckningar 2021. Under de senaste veckorna har beslutet löjligförklarats på flera diskussionsforum och folk har frågat sig om staden inte har "något bättre för sig". Att kritiskt granska språkanvändning som visar sig vara patriarkal, föråldrad och som innehåller könsstereotypier är allt annat än onödigt. Jag är glad att vi lever i ett Helsingfors som prioriterar jämställdhet och inte accepterar missförhållanden bara för att det alltid varit så. Språk är inte bara språk, utan ett verktyg för makt som påverkar hur vi tänker om saker och ting. Felaktiga och skadliga uppfattningar förändras inte om man inte vågar diskutera dem. Att göra titlar könsneutrala är ett busenkelt sätt att öka på jämställdheten. Skulle du som är man vilja arbeta under titeln tjänstekvinna? Insändare Publicerad i HBL 4.6.2020

0 katselukertaa0 kommenttia