Etsi
  • Emmi Piippo

Det dåliga måendet bland regnsbågsunga måste åtgärdas nu

Denna vecka har det återigen lyfts fram att Finland borde ta till snabba åtgärder för att förnya translagen. På Svensk Ungdoms kongress för ungefär en månad sen höll jag följande tal om translagen med fokus på unga där jag försöker konkretisera varför ett förnyande är akut.

“Bland Europeiska unionens medlemsländer befinner sig finländska unga mellan 15–24 år på femteplats i självmordsstatistiken. Självskadebeteende är betydligt vanligare bland unga tillhörande köns- och sexualminoriteter

. Ungefär hälften av finländska transunga har haft självmordstankar. Regnbågsunga utsätts för mer diskriminering och våld, både i hemmet och i skolan, än den övriga befolkningen. Det dåliga måendet bland regnsbågsunga måste åtgärdas nu.

Transtillhörighet ökar inte risken för psykisk ohälsa, utan samhällets diskriminerande strukturer gör det. Vi behöver fler åtgärder för att främja mentalhälsa bland regnbågsunga och könsidentitetens mångfald bör få mer utrymme. Vi måste se till att regnbågsunga får sin röst hörd. Konkreta åtgärder som främjar jämlikhet behövs på alla samhällsplan, men speciellt nära ungdomarna, eftersom regnbågsunga upplever utanförskap och osynliggörande i närmiljön, till exempel i skolan.

Regnbågsungas rättigheter är ingen åsiktsfråga. Mänskliga rättigheter tillhör alla och vi kan alla vara goda allierade till regnbågsunga.”

0 katselukertaa0 kommenttia