Etsi
  • Emmi Piippo

Finland är ett rasistiskt land.

Då Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter jämförde 12 EU-länder för ett par år sedan, framgick det att Finland är det land där människor med afrikanskt ursprung upplever mest rasistiska trakasserier och våld. Historisk forskning visar däremot att rasism inte är ett nytt fenomen, utan att det har starka rötter i vårt land. Traditionella minoriteter som samer och romaner har genom tiderna blivit utsatta för rasism, förakt och diskriminering i Finland.


Vi kan inte svepa rasismen under mattan bara för att det kan kännas obekvämt eller besvärligt att prata om det. Det är viktigt att jag och andra vita människor inser och erkänner vår privilegierade ställning. Det är viktigt att inse att detta inte handlar om mig och mina känslor, utan om alla de som lever med rasism dagligen. Det är vi som hör till majoritetsbefolkningen som utbilda oss och träna bort skadliga beteende- och tankemönster. Det är förståeligt att människor som har upplevt rasism inte orkar upplysa varje person med rasistiska åsikter eller rasistiskt beteende med sina erfarenheter. Det är vårt ansvar som vita att ta lära sig om rasism, först då kommer vi att kunna ingripa och avskaffa diskriminerande strukturer.


Eftersom vi idag uppmärksammar dagen mot rasism vill jag dela med mig av material som har hjälpt mig att bättre förstå hur jag kan arbeta för ett mer antirasistiskt samhälle:


Litteratur: Bruna Flickor av Koko Hubara. Genom berättelser från Hubaras eget liv behandlas de olika formerna av rasism och sexism som en brun tjej i Finland utsätts för.


Diskussion: Race, Identity & Belonging in the Nordic Countries — Panel Discussion. I panelen "Race, Identity and Belonging" organiserad av American-Scandinavian Foundation behandlas frågor relaterade till etnicitet och inkludering ur ett nordiskt perspektiv. Diskussionen hittas här: https://www.youtube.com/watch?v=s-1uAi3911A


Artikel: Daria Krivonos – White Nation and Anti-racist Lessons for Feminism. I sin text diskuterar Daria Krivonos orsaker till varför rasism är så djupt rotad i våra strukturer i Finland och hur den tar sig i uttryck. Den behandlar även hur feminismen kan vara ännu mer antirasistisk. Artikeln hittas här: https://www.astra.fi/blog/aktuellt/daria-krivonos-white-nation-and-anti-racist-lessons-for-feminism/?fbclid=IwAR2oAn4sf512LHSK8_UENc57TusrsD_sYnXZKt3k7PVfS3zI1rmgj-qHrIo


Låt oss varje dag sträva till att vara ännu bättre allierade! ✊
0 katselukertaa0 kommenttia