Etsi
  • Emmi Piippo

Gäller inte cyklar!

Päivitetty: tammi 6

Den nya trafiklagen gör det möjligt att med specialskyltning tillåta cyklister att cykla i båda riktningarna på gator som är enkelriktade för bilar. Den nya lagen är bra, och borde användas i större utsträckning. Särskilt i de äldre delarna av staden finns det rikligt med enkelriktade gator som inte är kraftigt trafikerade. I många fall handlar det om korta sträckor med långsam trafik, exempelvis Jägaregatan och delar av Sjömansgatan. Man ser dagligen människor cykla i båda riktningarna utan problem, och det är dags att reglerna och anvisningarna motsvarar verkligheten. Att tillåta cykeltrafik i båda riktningarna på enkelriktade gator är ett lätt sätt att underlätta cyklisternas vardag och göra många sträckor kortare och smidigare. Det enda som krävs är ny skyltning.


Insändare

Publicerad i HBL 18.8.2020


1 katselukerta0 kommenttia