Etsi
  • Emmi Piippo

Helsingfors stad måste investera i framtiden och öka antalet sommarjobbsplatser markant


Är det någon annan som för tillfället ägnar all ledig tid åt att slänga ihop sommarjobbsansökningar?


Tävlingen om sommarjobb går som hetast i februari. Det ser tyvärr ut som att sommarjobbssituationen även i år är svår för studerande och unga. Eller inte endast sommarjobbssituationen, utan ungas sysselsättning överhuvudtaget. I fjol ökade antalet arbetslösa unga under 25 år i Helsingfors med 111%.


Nu närmar sig sommaren och möjligheten att få ut unga i arbetslivet igen! Sommarjobb är ett fantastiskt koncept som enligt studier har samband med sysselsättning senare i livet. Sommarjobb innebär även för många studerande, speciellt i huvudstadsregionen, en stor ekonomisk lättnad inför det kommande studieåret.


Jag föreslår att Helsingfors stad, som Finlands största arbetsgivare, ska investera i framtiden och föregå med gott exempel och öka antalet sommarjobbsplatser markant. Exempelvis det att stadsborna under det senaste året allt mera ägnat sig åt utomhusaktiviteter borde ses som en möjlighet att skapa fler sommarjobb. Hur låter det med till exempel parkgymnastik i närparken, möjlighet till att hyra SUP-bräda vid närmaste strand eller rörliga bibliotekstjänster? På grund av coronakrisen finns det även många saker som det skulle vara viktigt att göra forskning om – kunde staden exempelvis erbjuda fler avlönade pro gradu-samarbetsprojekt för studerande? Staden kunde stödja företagare genom att liva upp våra torg i stil med det framgångsrika försöket på Senatstorget i fjol, och samtidigt skapa bättre möjligheter för affärsverksamhet. Möjligheterna är oändliga.


Helsingin kaupunki - Helsingfors stad - City of Helsinki jag ställer gärna upp och brainstormar fram fler sommarjobb för oss. 😊
0 katselukertaa0 kommenttia