Etsi
  • Emmi Piippo

Huvudstadsregionens unga befolkning drabbas värst av social- och hälsovårdsreformen

Päivitetty: tammi 5

Att skära i HUS finansiering är att skära i de ungas välbefinnande och landets framtid.


Målet att genom social- och hälsovårdsreformen minska på ojämlikheter inom välbefinnande– och hälsofrågor är mycket välkommet. Men det förslag som nu ligger på bordet går inte i rätt riktning. Förslaget bygger på ökade investeringar i områden med en större andel sjuka invånare. Det här innebär minskande investeringar i den förebyggande vården, och att områden med ung befolkning – som Helsingfors – tar stryk.


Förebyggande tjänster lägger grunden för de yngre generationernas hälsa. Minskade satsningar inom den banar inte väg för minskade ojämlikheter, utan tvärtom. Förslaget innebär i praktiken att resurser tas från huvudstadsregionens unga och flyttas över till den äldre befolkningen i andra regioner.


Redan i nuläget är vårdmöjligheterna i Helsingfors långt ifrån överflödiga. HUS bryter mot patienters lagstadgade rätt till vård inom tidsramen – redan i juli hade över 4 500 patienter väntat på vård i över sex månader. Också den psykiska ohälsan i regionen är oroväckande hög och överskrider Finlands genomsnitt. Vi får inte heller glömma att HUS inte bara ansvarar över patientvården, utan också fungerar som en banbrytare inom den vetenskapliga forskningen. Att skära i HUS finansiering betyder inte bara att skära i folkhälsan, utan också i forskningen och vetenskapen.


Det förslag som nu ligger på bordet är kortsiktigt och leder oundvikligen till att problemen flyttas över på de yngre generationerna. Att skära i HUS finansiering är att skära i de ungas välbefinnande och landets framtid.


Emmi Piippo, ordförande, SU i Helsingfors, Freja Pontán, förbundsstyrelsemedlem, Svensk Ungdom


Publicerad 26.11 i HBL


1 katselukerta0 kommenttia