Etsi
  • Emmi Piippo

Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Päivitetty: tammi 3

Finland beröms ofta för sina jämställdhetsprestationer, till exempel förra året blev vi rankande som fjärde mest jämställda medlemsland enligt Europeiska institutet för jämställdhets jämställdhetsindex EIGE. De årliga toppresultaten i diverse studier ger en vilseledande bild av att Finland redan skulle ha uppnått jämställdhet. Finland är ännu inte ett jämställt land och allting står inte rätt till här. En av tre kvinnor i Finland har upplevt våld i nära relationer under sin livstid, antingen i sin nuvarande eller tidigare relation. Förekomsten av våld mot kvinnor i Finland avslöjar samhällets ojämlika i maktrelation mellan kvinnor och män.


Våld mot kvinnor förekommer i alla kommuner och städer. Våldskulturen är mycket djupt rotad i vårt samhälle. De som söker hjälp är nu fler än någonsin tidigare. Här existerar även ett enormt mörkertal, eftersom många inte anmäler sina förövare. Vi kan inte blunda för detta.

Ansvaret för att organisera förebyggande åtgärder för våld i nära relationer flyttas från kommunerna till välfärdsområden som en del av social- och hälsovårdsreformen och vi måste se till att förebyggande av våld i nära relationer ingår i kommunernas och välfärdsområdenas strategier och planer.


Idag uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att manifestera mot våld mot kvinnor. Dagen inleder också den årliga internationella kampanjen 16 Days of Activism. De kommande veckorna kräver vi jämställdhet, kontaktar beslutsfattare och exempelvis lyser upp en arbetsplats eller ett hem i orange. Orange symboliserar hopp för en framtid där livet utan våld är allas rätt.


0 katselukertaa0 kommenttia