Etsi
  • Emmi Piippo

Kommuninitiativ

Det är frustrerande att de VM-guld, EM-guld och vinster i världscupen som Finlands truppgymnaster och synkroniserade konståkare har vunnit inte har uppmärksammats. Det är förargande att kvinnans euro inom idrotten fortfarande är ungefär tre cent. Det är synd att bara tre kvinnor var nominerade till årets idrottare på Idrottsgalan ifjol.


Jag har i många år varit aktiv inom gymnastiken, vilket har gjort att jag på nära håll har fått se hur långsamt utvecklingen framskrider gällande jämställdhet och likabehandling inom idrottssektorn. Flickor rör fortfarande på sig betydligt mindre än pojkar. Barn i låginkomstfamiljer rör på sig mindre än barn i höginkomstfamiljer. Barn i invandrarfamiljer rör på sig mindre än resten av befolkningen. Skillnaderna syns redan i daghemsålder och de är som störst under lågstadietiden.


För att uppnå en jämlik idrottskultur krävs förändring i etablerade fördomar, attityder, strukturer och praxis. När stöd och resurser delas ut ska man inte stirra sig blind på antalet utövare eller verksamheter, utan stöd bör i en allt större utsträckning riktas till föreningar som möjliggör hobbyverksamhet för grupper som har sämre utgångspunkter för att hitta en idrottsrelaterad hobby. Stöden bör främja jämställdhet, jämlikhet mellan olika grenar och idrottsmöjligheter för barn i låginkomstfamiljer och invandrarfamiljer. Skillnaderna i motion mellan olika grupper kommer aldrig att jämna ut sig om de idrottsgrenar och föreningar som redan har tillräckligt med utövare får mest stöd.


Helsingforsare, skriv under mitt kommuninitiativ för ett mera jämlikt idrottande som jag har gjort tillsammans med min vän Ellinor Juth!


Länk till initiativet: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/18798
0 katselukertaa0 kommenttia