Etsi
  • Emmi Piippo

Kunde sex timmars arbetsdag rädda social- och hälsovårdsbranschen?

Helsingfors har i åratal haft svårigheter med att rekrytera personal till social-och hälsovårdsbranschen. Arbetet i branschen är tufft och bristen på arbetskraft har ökat arbetsbördan ytterligare. Det här ser man bland annat i antalet sjukskrivna. Staden förlorar kompetent arbetskraft dagligen och har svårt att locka nya unga till branschen. Det här drabbar varje stadsbo, men speciellt dem som är i behov av vård och omsorg. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön har testats tidigare både i Sverige och Finland och den har visat sig ha en positiv effekt på personalens välmående. Förutom att välmåendet ökade resulterade kortare arbetsdagar i ökad produktivitet, färre sjukfrånvaron och fler arbetstillfällen.


Visst skulle sex timmar arbetsdagar med bibehållen lön kosta en hel del inledningsvis, men staden skulle kanske komma enklare undan om den sänkte arbetstiden för de anställda i stället för att betala höga kostnader för arbetslösa, stafettpersonal, sjukskrivningar och rehabiliteringsfall? Om det är något som skulle bli dyrt är det skräckscenariot där vi inte kan garantera vård till alla våra invånare.


Läs min insändare som publicerades i dag i HBL: https://www.hbl.fi/artikel/kunde-sex-timmars-arbetsdag-radda-social-och-halsovardsbranschen/https://www.hbl.fi/artikel/kunde-sex-timmars-arbetsdag-radda-social-och-halsovardsbranschen/


1 katselukerta0 kommenttia