Etsi
  • Emmi Piippo

Malms flygplats

Kommunalt beslutsfattande, rättsprocesser, överklaganden, adresser och initiativ. Tiotusentals stadsbor har under åren vädjat till staden att Malms flygplats ska få stanna kvar.


Jag är ledsen över flygplatsens öde. Jag har levt största delen av mitt liv i området och vet vad den betyder för de som bor här. Flygplatsen är en historisk och kulturell stolthet i Malm. Flygplatsen har varit på listan över nationellt betydelsefulla kulturmiljöer som sammanställts av Museiverket och miljöministeriet från och med år 1991. Flygplatsen har även två gånger under 2000-talet valts till en av världens 100 mest hotade kulturplatser. År 2016 valde Europa Nostra Malms flygplats som en av de sju mest hotade kulturarv platserna i Europa.


På Malms flygplats utförs största delen av pilotutbildningen i Finland. Även en stor del av professionella piloter som senare arbetar för stora flygbolag får sin grundutbildning där. På Malms flygplats utför också sök- och räddningsflyg (SAR) och utsläppskontroll av sjöfarten i finska viken som en del av WWF:s Rädda östersjön-kampanj. Hobbyaktiviteter står för endast 10–20% av Malms flygtrafik.


Ändå vill man lägga ner flygplatsen.


I praktiken beslutade man om flygplatsens öde år 2016 genom det allmänna planbeslutet från Helsingfors kommunfullmäktige. Rösterna fördelades tydligt: ​​56–22, fem nedlagda röster och två frånvarande. Sen dess har det kampanjats för att få en ändring till beslutet. Innan julen dömde tingsrätten att Malms flygplatsförening bör överlåta området till markägaren, det vill säga Helsingfors stad, senast i slutet av januari. Detta är orimligt eftersom inga ersättande flygfält ordnats till södra Finland trots statens löften.


Malms flygplats är ett kulturarv. Historia kan man bygga på men inte återskapa. Malms flygplats är återigen ett bevis på att din röst i kommunalvalet är viktig.
0 katselukertaa0 kommenttia