Etsi
  • Emmi Piippo

Palkkaerot kaventuvat liian hitaasti.

Minä valitsin opiskella matalapalkkaista hoiva-alaa omasta tahdostani, kiinnostuksesta alaa kohtaan. Naiset yleisesti ottaen valitsevat hoiva-alan useammin kuin miehet. Se ei kuitenkaan selitä sitä miksi naisvaltaisilla aloilla on huonommat palkat kuin miesvaltaisilla aloilla. Se ei selitä sitä miksi Ilkka insinöörillä ja Sara sairaanhoitajalla, jotka molemmat ovat opiskelleet ammattikorkeakoulussa, on vuositasolla kymmenien tuhansien palkkaero työelämässä.


Suomessa maksetaan pääosin samaa palkkaa samasta työstä, mutta ei aina samanarvoisesta työstä. Saman verran koulutusta vaativista, yhtä lailla haastavista tehtävistä maksetaan edelleen erisuuruista korvausta. Suomessa on myös poikkeuksellisen vahva jako nais- ja miesvaltaisiin aloihin. Työmarkkinoilla naisia ja naisvaltaisia aloja on aina syrjitty ja syrjitään edelleen. Palkkasyrjintää ei tulisi saada selittää sillä, että kyse on naisten omista valinnoista tai sillä, että kyseessä on kutsumusala. Syrjintä on syrjintää eikä sitä saa naamioida miksikään muuksi, varsinkaan omaksi valinnaksi, mitä tässä tapauksessa tehdään.


Historian tarkastelu paljastaa, että sukupuoli on ollut peruste maksaa pienempää palkkaa aina. Se johtuu pääosin siitä, että aikoinaan miehillä oli perheenelättäjän rooli, ja siksi heille maksettiin paremmin kuin naisille. Aikoinaan vallinneet oletukset naisille ja miehille sopivista erisuuruisista palkoista ovat juurtuneet työehtosopimuksiin emmekä tänäkään päivänä ole saaneet aikaiseksi tarpeeksi suuria rakenteellisia muutoksia niihin. Kun hyvinvointivaltiomme laajeni niin syntyi myös uusia työpaikkoja terveydenhoitoon, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Näistä muotoutui ns. naisten aloja, ja palkkataso määriteltiin alakanttiin. Ei mietitty erityisesti työn vaativuutta tai vastuullisuutta, vaan ajateltiin ettei työstä tarvitse maksaa niin paljoa kun vaadittavat hoivataidot tulee naisilta ikään kuin luonnostaan.


Samalla elämme talousjärjestelmässä, joka nojaa jatkuvaan kasvuun. Naisvaltaiset alat, jotka eivät tuota heti rahaa, jää taka-alalla. Sitä kuinka hoiva-ala tuottaa yhteiskunnalle hyvinvointia ei huomioida.


Tasa-arvolain noudattamisen ei tulisi olla vapaaehtoista emmekä voi odottaa sen toteutumista vuosikymmeniä. Matalapalkkaiset naisvaltaiset alat tulisi nostaa ylös palkkakuopasta. Palkkatason korjaaminen edellyttää pitkän tähtäimen suunnitelmia. Sote-uudistuksen yhteydessä olisi erinomainen tilaisuus luoda kunnianhimoinen tasa-arvoa edistävä palkkaohjelma.


Ei ole liioittelua sanoa, että hoitoala on noidankehässä. Palkkakeskustelu yritetään usein kääntää siihen kuinka työoloja parantamalla voidaan tehdä hoitoalasta houkuttelevampi. Asia on kuitenkin niin, että työvoimapula on huonon palkan syytä. Työvoimapula lisää työn kuormittavuutta ja kuormitus työvoimapulaa. Kuormittava työ ja matala palkka eivät houkuttele alalle. Hoiva-alan noidankehä voi tälläkin hetkellä hyvin ja siitä päästään eroon vain rakenteellisilla uudistuksilla ja tuottavuus ajattelua haastamalla.


0 katselukertaa0 kommenttia