Etsi
  • Emmi Piippo

Världsdagen för psykisk hälsa

Päivitetty: tammi 5

Psykisk ohälsa bland män under 30 år blir allt vanligare, visar rapporten Näin Suomi Voi som publicerades tidigare i år. Det talas fortfarande för lite om unga mäns psykiska ohälsa, trots att deras dåliga mående genom tiderna har synts i självmordsstatistiken som mer förödande än kvinnors.

Olika sociala problem och att problemen hopar sig är vanligare hos unga män än kvinnor. Trots detta är 70 % av användarna av SHVS mentalvårdstjänster kvinnor. Unga män söker sig inte till vård, eller har inte tillgång till sådan, vilket märks inom många samhällsområden, som t.ex. i ökningen av antalet sjukdagar och i statistiken över våld i nära relationer.

Tre av fyra självmord begås av män. De senaste årtionden har man lyckats minska på männens självmord, med undantag för unga män där en likadan minskning inte har skett. Vi måste reagera.

Vi måste jobba hårdare för att ändra rådande attityder och normer. Tjänsterna ska vara lätta att hitta och hjälpen ska fås omedelbart. Terapigarantin och social- och hälsovårdsreformen skapar möjligheter och hopp, eftersom statistiken talar sitt tydliga språk om att nuvarande åtgärder inte räcker.


1 katselukerta0 kommenttia