Etsi
  • Emmi Piippo

Yrkesutbildningen behöver respekt och finansiering

Yrkesinstitutet Prakticum har inlett samarbetsförhandlingar i januari. Yrkesinstitutets ekonomiska läge har försämrats under de senaste åren och det ekonomiska läget försvårades ytterligare av att årets statsandelar minskat jämfört med året 2020. Nedskärningar är inte rätt väg att gå! I dessa utmanande tider då studerande behöver mera stöd än någonsin är det inte ett alternativ att skära i lärarresurser. I och med förlängningen av läroplikten från och med nästa höst känns det här också som en kortsiktig lösning.


Yrkesutbildningens finansiering har varit med om omfattande nedskärningar under en längre tid. Under den senaste regeringsperioden skar man ner sammanlagt 190 miljoner, vilket har tvingat utbildningarna att minska på närundervisningen. Konsekvenserna syns i arbetslivet – yrkeskunskapen hos de nyutexaminerade har försämrats på många håll. Det är tydligt att reformerna och nedskärningarna inte fokuserat på studerandenas bästa, vilket nu syns i kunnandet.


Det behövs långsiktigt arbete för

att göra yrkesutbildningar mer attraktiva. I huvudstadsregionen har det varit en långvarig trend att svenskspråkiga elever väljer gymnasium framom yrkesutbildning. Prakticum önskar att fler elever skulle välja en yrkesutbildning och säger att en ökad efterfrågan också skulle förbättra den ekonomiska situationen.


Jag tycker att studiehandledningen borde hjälpa elever att se yrkesutbildningen som en möjlighet också här i huvudstadsregionen. Det råder en konstig uppfattning om att yrkesutbildning skulle vara sämre än gymnasium. Så är det inte, de är helt olika utbildningar med olika målsättningar där ingendera är sämre än den andra, och så ska det vara. Yrkesutbildningen behöver respekt och finansiering.


Hälsningar från en före detta yrkesskolestuderande

1 katselukerta0 kommenttia